15
% verwachte wereldwijde stijging
van de SOW (functiebeschrijving)
uitgaven in de komende 10 jaar.

1/20
ZZ’pers in Nederland.

2.5 yrs
How often boomers 18-46 yrs old
change jobs.


ear
We hoeven niet altijd je
vertellen wat je wilt horen.

60
% van Millenials verlaten
ondernemingen in 3 jaar of minder.

€893m
Wereldwijde uitgaven voor
online personeelsbezetting.


maple
Bedrijven die gegevens uitwisselen in
Canada hebben dezelfde bescherming
als de eigenaar van de gegevens.

1/9
Is een flexibele medewerker
in Nederland

61
Gemiddelde leeftijd waarop mensen
met pensioen gaan in Nederland.


scalpel
Ruwe data dat juist wordt ontleed,
onthult vaak onvoorziene kansen.

ven

 

Het bereiken van het Doe Punt: Wanneer gedachten worden omgezet in daden.

Binnen elk bedrijf zijn er tientallen afdelingen met honderden kwesties die duizenden stakeholders bereiken. Om ieders behoefte(s) aan te pakken, en uiteindelijk een nieuwe manier van denken in te luiden, wordt segmentatie aanzien als een middel voor de ​​eindgebruiker en wordt Brightfield beschouwd als een katalysator voor verandering via programma marketing. Immers, wat goed is voor de werknemer en voor de engagementsmanager is ook goed voor het hele bedrijf, zolang er een volledige naleving is op ieders deel inzake wetten, regels en voorschriften. Nog meer ‘to the point’ is echter het feit dat echte verandering alleen kan plaatsvinden wanneer een nieuwe manier van kijken een nieuwe manier van doen wordt.

 

optical2

 

Verdeel en stem overeen.

De werkstroom van Brightfield’s programma marketing is zowel eenvoudig en veelzijdig te nomen. Het doel? Het opzetten van een multi-kanaal sales & marketing plan om verschillende cross-functionele belanghebbenden te betrekken. Om dit te doen, werkt Brightfield met gerichte berichtgevingen en bewezen methodieken afgestemd op elke rol. Wij zijn van mening dat de berichten kunnen variëren voor frequente vs. een niet frequente gebruikers, dat de business units verschillende behoeften hebben, en dat de vaardigheden die nodig zijn voor flexibele werknemers verschillen van geval tot geval. Dit om ervoor te zorgen dat aan de individuele behoeften wordt voldaan en dat de boodschap en communicatiekanalen voor elke BU executive wederzijds exclusief blijven. Daarnaast werkt Brightfield samen met klanten om klantsegmenten te identificeren en te karakteriseren met als doel de oprichting van ideale berichtgeving -en communicatiekanalen voor elke partij. Van start tot finish gaat over de vooruitgang, en niet het proces. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich richt in dezelfde richting zodat bedrijven zich kunnen opmaken voor het volgende hoofdstuk.

De zes fasen van ons werkstroom:

1. Bewijs Fase. Identificeren en karakteriseren van klantsegmenten door het meten van gegevens voor de potentiële impact.

2. Relevantie Fase. Documenteren & prioriteren van berichtgevingskanalen per segment door het evalueren van gegevens voor de emotionele resonantie.

3. Integratie Fase. Samenvoegen van eerdere bevindingen in belangrijke berichtgeving.

4. Gevolg Fase. Creëren van een communicatieplan door het belichten van aangegeven paden en het opklaren van elk segment.

5. Actie Fase. Creëren van communicatie berichten (e-mail, presentaties, story boards voor video's) die gedragsverandering herijking en verandering stimuleert.

6. Besluit Fase. Creëren van een gedetailleerde marketing rollout om keuzes en handelen te vergemakkelijken.

 

circuit

 

Inzicht herstructureert Gedrag.

Als alles volgens plan verloopt, creëren de segmentatiemaatregelen positieve reacties. Met feedback loops versterkende berichtgeving kunnen bedrijven medewerkers beter motiveren en zo de organisatorische productiviteit helpen te bewaken met minimale weerstand. Het hele circuit is data gedreven. Het verzamelen van informatie en analyse zijn de kernfuncties. Identificeren van specifieke maatregelen om leveranciersvoldoening, kwaliteit en tarief competitiviteit te berekenen. Dit alles helpt bedrijven te identificeren welke leveranciers te behouden en hoe ze hun diensten beter kunnen gebruiken van categorie tot categorie. De manier waarop Brightfield het ziet, kan segmentatie de verbetering helpen. Niet alleen maar veranderen omwille van verandering, maar veranderen omwille van de resultaten.